คณะกรรมการตรวจโครงการฯ

     นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไลต์ สวนหลวง คอนโดมิเนียม จัดประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. สรุปรายงานผลดำเนินงาน และเลือกกรรมการบริหาร นิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อตามกฎหมาย พรบ อาคารชุดผ่านไปเรียบร้อยแล้ว โดยมี บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (QPM) ผู้ดำเนินการ