ต้อนรับคู่มงคลสมรส

     คุณวันดี ช้างงาม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ภูเก็ต ลีฟวิ่ง จำกัด ให้การต้อนรับคู่บ่าว-สาว "คุณจิตรา ปัญญาศิริ & คุณพูนศักดิ์
วรรณวิชัยกุล" เป็นคู่แต่งงานคู่แรก และเป็นลูกค้ารายแรกที่เข้าพักอาศัย บนชั้น 8 ของ เดอะ ไลต์ สวนหลวง คอนโดมิเนียม
โดยทีมฝ่ายขายร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555