รับขวัญลูกสาว

     คุณอนงนุช บุณยขจร ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โครงการ เดอะ ไลต์ สวนหลวง คอนโดมิเนียม นำทีมพนักงานเข้าเยี่ยม คุณกรรณิกา เหมประพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรมีเดีย จำกัด ลูกค้าของโครงการฯ ในโอกาสคลอดบุตรสาวคนที่ 4